Ang Gasera Ng Mga Katipunero


  • ID #: jm-2681
  • SIZE: 36.00 x 36.00 (inches)
  • MEDIUM: acrylic on canvas
  • DATED: 2012

No more info about the artwork